Szerkesztő:
Bódi Ágnes
Megjelenés:
2022.11.08
2022 őszétől már magyarországi képviselete is van a több mint hatvan ország többszáz desztinációját összefogó Green Destinations nemzetközi szervezetnek, amelynek célja, hogy a világ minél több térségében alakuljon ki a gazdasági-társadalmi-környezeti fenntarthatóságot egyaránt fókuszban tartó turisztikai kínálat.

A Green Destinations a Global Sustainability Tourism Council által elismert három tanúsító testület egyike, illetve a világ legnagyobb fenntartható turizmust támogató programjának,a Future of Tourism koalíciónak az egyik alapítója. A szervezet jelenleg 225 minősített desztinációval dolgozik együtt, azonban a partnerei között több mint 400 desztináció szerepel a világ minden tájáról. Kizárólag a fenntartható turizmus iránt elkötelezett, felelős turisztikai szakértők, szervezetek képviselhetik vagy működtethetik a Green Destinations Certification Programot.

A turizmust gazdasági és környezeti szempontból megvizsgálva láthatjuk, hogy a vezető piaci pozíció, a jövedelmezőség a turisztika területén sem öncélú dolog, bárhogy döntünk, hatással van a szűkebb-tágabb közösségünkre és a bennünket körülvevő természeti környezetre. Aki nem figyel erre, az vagy a pillanatnyi haszonra hajt, vagy nem fog hosszú távon talpon maradni.

A turisztikai szektor mindennapjait 2020 első negyedévétől a napi válságmenedzsment, a jövő bizonytalanságaitól való félelem határozta meg. A járvány miatti lezárások, a munkaerőhiány, az újranyitással kapcsolatos kihívások és végül a napjainkban dúló háború, az infláció és az energiaválság soha nem látott kihívások elé állították a turisztikai szakma egészét. Nyilvánvaló, hogy egy radikális változtatásokat követelő trendforduló időszakát éljük.

Egyre-másra érkeznek a hírek a bezárásokról, kényszerszünetekről. Ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy jónevű szolgáltatók kezdik el csökkenteni a minőséget, leépíteni azokat a plusz szolgáltatásokat, amelyek a versenyképességük alapját jelentették. Amit kevésbé látunk manapság, azok a jó példák.
Bár az elmúlt évek – jelentős részben állami támogatással – megvalósult fejlesztései a magyar turizmust Európa élvonalába pozicionálták, a versenyelőny megtartása komoly veszélybe került.

A piacra ólomsúlyként nehezedik a bizonytalanság. A válság lehetőséget nyújt a marketingstratégia újragondolására, a szolgáltatások racionalizálására, új kínálati elemek bevezetésére, megvalósulhatnak energetikai fejlesztések, de amire igazán szükség lenne az egy olyan komplex megoldáscsomag
kidolgozása, amely a lehető legrövidebb idő alatt érzékelhető gazdasági, társadalmi, környezeti hasznot hoz.

Az Innotime Hungary Kft. az elmúlt években – primer kutatások alapján – folyamatosan monitorozta a keresleti trendek változásait, elemezte a nemzetközi válságmenedzsment stratégiákat, ennek eredményeképpen – a konkrét vendégigények és nemzetközi sztenderdek alapján – megfogalmazta mindazokat a fejlesztési alapelveket, amelyek stratégiai szempontból megkerülhetetlenek.

Nemcsak a következő évek újraindulása, hanem a jelen mindennapjainak túlélése szempontjából is. E stratégia középpontjában a fenntarthatóság áll, ami szlogenként számtalanszor elhangzik,, viszont gyakran hiányzik mögüle az érdemi tartalom, de még inkább az a racionális üzleti megfontolás, amely a helyi közösségek erőforrásait gazdasági és társadalmi haszonként realizálja a turizmus révén.

Mindezt úgy, hogy a környezet védelméhez nemcsak jelentősen hozzájárul,hanem regeneráló hatást is eredményez. Ennek eléréséhez azonban nem elegendőek a kisebb beavatkozások, meg kellett találni azt a módszertant, amely a hazai viszonyokra adaptálható és a nemzetközi standardoknak, elvárásoknak is megfelel.

Ezt a hazai törekvést ismerte el a Green Destinations nemzetközi tanúsító testület, amikor az Innotime Hungary Kft-vel együttműködési megállapodást kötött a fenntartható turizmushoz kapcsolódó programjainak magyarországi képviseletére, vállalva a Green Destinations szervezetnél évek alatt felhalmozott tapasztalat és tudásanyag az átadását Magyarországon, megteremtve a lehetőségét annak, hogy a hazai szolgáltatók és desztinációk akár stratégiai, akár projektszinten részt vehessenek ezekben a jövőteremtő folyamatokban.