Avatar photo
Szerző:
Bódi Ágnes
Megjelenés:
2020.10.13
Hétfőn, október 12-én délelőtt az alábbi olvasható nyílt levelüket küldték el Molnár Juditnak, a MUISZ elnökének. Mint írják, a szabad véleménynyilvánításunk leginkább demokratikus eszközeként választották ezt a közlési formát.

A levelet alább közöljük:

A levél tárgya a vagyoni biztosíték körül kialakult vitatott helyzet, különös tekintettel a kisebb utazásszervező vállalkozásokra. A nyílt levéllel előremutató, szakmai párbeszédet szeretnénk kezdeményezni a Magyar Utazási Irodák Szövetségével, valamint ezt követően a Magyar Biztosítók Szövetségével és a turisztikai kormányzattal.

Magyar Utazási Irodák Szövetsége

1065 Budapest, Révay utca 10.

Molnár Judit elnök részére

Tisztelt Elnök Asszony!

Azoknak a Magyarországon engedéllyel működő utazásszervező vállalkozásoknak a nevében írjuk Önnek levelünket, amelyek az illetékes hatóság 2020. október 8-i nyilvántartása szerint valamennyi utazásszervezésre jogosult magyar utazási iroda 55%-át alkotják.

Ezeknek az utazási irodáknak tevékenységük jogszerű folytatásához, a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések szerint, a minimálisan előírt 7.000.000,- forintig, azaz hétmillió forintig terjedő vagyoni biztosítékkal, vagy ennek megfelelő biztosítással szükséges rendelkezniük.

A jelenleg nyilvántartott 416 utazásszervező vállalkozás közül 231 ilyen vállalkozás működik hazánkban.

Nagyrabecsülésünket és köszönetünket szeretnénk kifejezni a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (továbbiakban Szövetség), az idei évben végzett munkájáért és érdekképviseleti tevékenységéért.

Számunkra is könnyítést jelentett a Szövetség által idén márciusban elért négy hónapra szóló járulékcsökkentés.

Vállalkozásaink fenntartásához ez a segítség elengedhetetlennek bizonyult, ahogy a nálunk lényegesen nagyobb piaci szereplőknek is hasznára válhatott.

Aggodalmunknak szeretnénk azonban hangot adni a 213/1996. (XII. 23.) Kormányrendelet (továbbiakban Rendelet) 8.§ bekezdéseinek tervezett módosításával kapcsolatban.

Előzetes ismereteink szerint a vagyoni biztosítékra vonatkozó jogszabályhelyek várható változása jelentős hátránnyal fog járni vállalkozásaink és további több mint kétszáz (!) utazásszervezésre jogosult hazai utazási iroda számára.

Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy a Rendeletben meghatározott minimális biztosítéki összeg kedvező irányban nem változik, miközben a közepes és nagy piaci szereplők várhatóan jelentős könnyítésben részesülhetnek.

Ezáltal sérül a vállalkozás szabadsága, torzul a piaci verseny és teret nyerhetnek a gazdasági erőfölény káros hatásai.

Ezek a hátrányos változások Magyarországon és az Európai Unióban egyaránt elkerülendők, nem kívánatosak.

A fentiek szerint a Szövetség segítségét és közreműködését szeretnénk kérni a következőkben.

Az első kérésünk, hogy a Szövetség legyen figyelemmel valamennyi utazásszervező vállalkozás érdekére, köztük a legkisebbekére is, amikor a döntéshozókkal tárgyal.

Véleményünk, hogy az utazásszervezők több mint felét, egyben a szakmánk gerincét és sava-borsát alkotó kisebb méretű, sok esetben családi utazási vállalkozások működése – az elmúlt évek és évtizedek tapasztalatai szerint – egyáltalán nem jelent nagyobb kockázatot náluk erősebb társaikénál.

Ezért a szabályok tervezett megváltoztatása ebben a formában nem indokolt.

A második kérésünk, hogy a Szövetség – befolyását latba vetve, a Magyar Biztosítók Szövetségével és a turisztikai kormányzattal közreműködve – segítse a magukra maradt utazásszervezőket a magyarországi biztosítótársaságokkal történő tárgyalásban és a kialakult helyzetnek megfelelő biztosítási termék kidolgozásában.

Mi nem kérünk sem többet, sem kevesebbet: azonos feltételek biztosítását szeretnénk minden piaci szereplőnek.

Ez a kérésünk nem csak saját érdekünk, hanem megbecsült utazóközönségünké is.

Álláspontunk összhangban van Magyarország Alaptörvényének M) cikkével, a köznyelvben Versenytörvénynek nevezett 1996. évi LVII. törvénnyel és az Európai Unió Alapjogi Chartájával.

Budapest, 2020. október 12. hétfő

Tisztelettel:

Dr. Papp Dániel (Eurotrip Utazási Iroda), Szalai Edit (Las Palmeras Tours ) és Rácz Dezső (TATRADOL Travel)